facebook logo insta logo pinterest logo

garantivillkor     

Med mer än 45 års erfarenhet har vi försäkrat oss om hög kvalitetsnivå genom alla steg
i produktionen varvid livslängden på våra produkter är mycket lång och ger ett problemfritt
användande år efter år.
Utöver de rättigheter du som konsument har genom Konsumentköplagen, 
kan vi även ge generösa produktgarantier så att du ska känna dig trygg i ditt val. 

Följande garantitider gäller:
Duschväggar 15 år
Blandare/Takduschar 5 år
Handdukstorkars kromade yta 3 år
Handdukstorkars lackerade yta 5 år
Handdukstorkar och patroner 2 år
Tillbehör och accessoarer 2 år

Garantin avser material- eller fabrikationsfel där vi kostnadsfritt tillhandahåller en ny del.
Garantin omfattar inte utbyte av delen.
Garantin gäller under förutsättning att den ursprungliga tillverkaren av varan är aktiv
och kan leverera erforderliga reservdelar.

För att garantin skall gälla skall produkten vara installerad på korrekt sätt enligt
monteringsanvisningen. Vidare förutsätter garantin att skötselråden följts.
Fel som orsakats av slitage, smuts, frysning, felaktig skötsel, vanvård eller felaktigt
handhavande omfattas inte av garantin.
Tillika gäller att komponenter som utgör förbrukningsmaterial inte täcks av garantin.

Skador på produkterna som inte dokumenterats före installation ersätts inte.

Garantin täcker inte kostnader för tredje man och inte
kostnader på annat än den levererade varan. Sådana kostnader skall täckas av
installerande företag/användarens försäkring.

Vid fel på produkter hänvisar vi i första hand till inköpsstället där man har förvärvat produkten.
För att garantin skall gälla skall du som kund kunna styrka tidpunkt för inköp av varan genom att uppvisa kvitto på inköpet.

Om vi skickar ut en servicetekniker för att åtgärda ett garantiärende, och det visar sig att det inte
föreligger produkt- eller garantifel, debiteras faktiska kostnader som uppstår.

© Duschbyggarna

ManageBase CMS