facebook logo insta logo pinterest logo

garantivillkor     

Med mer än 45 års erfarenhet har vi försäkrat oss om hög kvalitetsnivå genom alla steg
i produktionen varvid livslängden på våra produkter är mycket lång och ger ett problemfritt
användande år efter år.
Utöver de rättigheter du som konsument har genom Konsumentköplagen, 
kan vi även ge generösa produktgarantier så att du ska känna dig trygg i ditt val. 
Observera att Duschbyggarnas garantier endast gäller under förutsättning att Duschbyggarna erhållit
full betalning för produkten.

Följande garantitider gäller:
Duschväggar 15 år
Blandare/Takduschar 5 år
Handdukstorkars kromade yta 3 år
Handdukstorkars lackerade yta 5 år
Handdukstorkar och patroner 2 år
Tillbehör och accessoarer 2 år

Garantin avser material- eller fabrikationsfel där vi kostnadsfritt tillhandahåller en ny del.
Garantin omfattar inte utbyte av delen.
Garantin gäller under förutsättning att den ursprungliga tillverkaren av varan är aktiv
och kan leverera erforderliga reservdelar.

För att garantin skall gälla skall produkten vara installerad på korrekt sätt enligt
monteringsanvisningen. Vidare förutsätter garantin att skötselråden följts.
Fel som orsakats av slitage, smuts, frysning, felaktig skötsel, vanvård eller felaktigt
handhavande omfattas inte av garantin.
Tillika gäller att komponenter som utgör förbrukningsmaterial inte täcks av garantin.

Skador på produkterna som inte dokumenterats före installation ersätts inte.

Garantin täcker inte kostnader för tredje man och inte
kostnader på annat än den levererade varan. Sådana kostnader skall täckas av
installerande företag/användarens försäkring.

Vid fel på produkter hänvisar vi i första hand till inköpsstället där man har förvärvat produkten.
För att garantin skall gälla skall du som kund kunna styrka tidpunkt för inköp av varan genom att uppvisa kvitto på inköpet.

Om vi skickar ut en servicetekniker för att åtgärda ett garantiärende, och det visar sig att det inte
föreligger produkt- eller garantifel, debiteras faktiska kostnader som uppstår.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Duschbyggarna säljer endast till återförsäljare.
Priser och betalningsvillkor avtalas mellan Duschbyggarna och återförsäljare.
Leveranstider varierar beroende på produkt, vissa varor finns på lager för omgående leverans, andra varor måste beställas och produceras med längre leveranstider.
Information i det enskilda fallet fås via Duschbyggarnas kundtjänst.

Frakter
Frakt tillkommer alltid vid beställning av varor utanför ordinarie sortiment.
Det ordinarie sortiment anges i aktuell prislista.
Frakt tillkommer alltid vid leverans till slutkonsument med avisering.
Frakt till återförsäljares butik tillkommer om inte annat avtalats mellan Duschbyggarna och återförsäljare.
Eventuella skador på gods som fraktas av Duschbyggarnas ska noteras på fraktsedeln vid mottagandet och omgående informeras Duschbyggarna. Skador som uppstår vid transport i egen regi ersätts ej.

Retur/Byten
Returer och byten av lagervaror kan endast ske efter överenskommelse med Duschbyggarna. Vid retur gäller 20 % returavdrag. Retur godtas endast om varan är i ursprungligt skick, är oanvänd och har komplett och hel originalförpackning.
Vid godkänd retur skall returen ske inom 10 dagar eller enligt överenskommelse.
Retur/ånger av specialbeställd vara som tillverkas för kundens räkning godtas inte utan
affären fullföljs alltid.

Duschbyggarna AB tar inget direkt eller indirekt ansvar för t ex merarbete, leveransförseningar, avbrott i drift, installation eller annan ekonomisk skada. Duschbyggarna AB ersätter inte kostnader för tredje part om inte detta har överenskommits i förväg.

Som kund hos Duschbyggarna godkänner ni att vi sparar era uppgifter för internt bruk och uppföljning av beställningar, förfrågningar m.m.

© Duschbyggarna

ManageBase CMS