facebook logo insta logo pinterest logo

DUSCHBYGGARNA INTEGRITETSPOLICY
Från och med den 25:e maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft, vilket
påverkar alla bolag som hanterar personuppgifter om EU-medborgare. GDPR
ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Duschbyggarna uppdaterar sin
personuppgiftspolicy i enighet med dessa nya regler.
 Vi vill även med nedan text göra det lättare för dig att förstå.

Personuppgifter och Behandling
Personuppgifter är information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan
kopplas till en levande fysisk person. Exempel är namn, telefonnummer, e-postadress, och övriga kontaktuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandling är insamling, registrering, strukturering,
lagring, bearbetning, ändring och radering.

Varför sparar vi och behandlar data
För att kunna genomföra de tjänster vi erbjuder behöver vi spara viss information
om våra kunder, leverantörer och samarbetspartner. Exempel är att utföra leveranser av inkomna
beställningar, reklamationshantering, garantiuppföljningar, kundsupport m.m. Nedan är några exempel på den rättsliga grund vi har för ändamålen.

Fullgörande av avtal
Då vi tillhandahåller material och tjänster behöver vi identifiera dig som kund för att kunna
leverera enligt avtal. Huvudsakligen hanterar vi företagsdata men ibland behöver vi även personliga data för att kunna fullgöra leveransen.
Det kan vara personliga uppgifter för kundkontakt och leveranser såsom namn, adress, telefonnummer,
e-post samt annan personlig data i ostrukturerad form som e-mail och brev.
Samma data används även för att hantera eftermarknad, garantiärenden, reklamationer och fakturering.
Den rättsliga grunden för detta lyder under ”Fullgörande av avtal”

Skyldigheter enligt lag
För att kunna fullgöra våra lagstadgade skyldigheter behöver vi behandla personliga data.

Annan kommunikation
Vi behandlar personliga data i samband med kommunikation om beställningar, leveranser, tekniska frågor,
förfrågningar, sortiment, priser etc.

Vilka data sparar vi
Vi sparar namn och kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter är t.ex telefonnummer, mailadress,
adress (i de fall vi fått uppdrag att utföra en hemleverans). För företag kan det även
vara uppgifter som organisationsnummer och annan information som lämnats oss
vid våra kontakter.

Överföring av uppgifter
Uppgifterna kan komma attlämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag.
I övrigt överförs inga uppgifter till 3:e part annat än det som eventuellt krävs för att hantera en
order, leverans, faktura, garanti- serviceåtgärd. Dessa parter får dock inte använda
data om dig till något annat ändamål än att tillhandahålla tjänsten vi anger.
Till exempelvis kan en adress och telefonnummer lämnas vidare till
transportföretag för att kunna leverera material.
Vi överför inga personuppgifter till tredje land.

Lagring och gallring
Generellt sparas uppgifter så länge de behövs för att fullgöra de skyldigheter som
tjänsten vi levererat kräver och därefter den tid som krävs enligt vid var tid gällande lagstiftning.

Du bestämmer över dina data
Du äger dina data och har rätt att:
-Begära ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar samt på vilket sätt de behandlas
-Begära rättelse av felaktiga uppgifter
-Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att företaget inte
har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.

Insamling av data
Vi samlar in så lite data som möjligt.
Den personliga datan kommer främst direkt från dig som kund eller leverantör då du
kommunicerar med oss. Kommunikationen sker vanligtvis via mail/telefon eller besök.

Cookies
Vår hemsida använder cookies. Det är en liten textfil som skickas från vår server till din
webbläsare. Vi använder cookies för att vår hemsida skall fungera på ett säkert
och korrekt sätt och därigenom göra din användarupplevelse optimal. Det går inte att identifiera dig personligen via cookien utan endast den webbläsare du använder vid besöket.
Du kan i din webbläsares inställningar välja att inte lagra cookies men då kan vi inte
garantera att hemsidan och dess alla funktioner fungerar som tänkt.

Personuppgiftsansvarig
Duschbyggarna AB,
Fryksdalsbacken 34, 12343 Farsta,
Tel 08-4427660,
 mail :info@duschbyggarna.se
Kontaktperson : Johan Ljungqvist

© Duschbyggarna

ManageBase CMS